05 NĂM TÙ CHO BỊ CÁO PHẠM TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TẠI PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

Sáng ngày 06-11-2019, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự thụ lý ngày 28-8-2019 đối với bị cáo Võ Văn H, sinh năm 1987, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Những người tiến hành tố tụng gồm có: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Ngô Văn Khôi; Các Hội thẩm nhân dân là ông Lê Văn Nguyên, bà Võ Thị Thu Thủy; Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa là bà Đỗ Thị Ngọc Hà. Về phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh tham gia phiên tòa có bà Nguyễn Thị Phương Liên – Kiểm sát viên.

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao” đồng thời xác định nhiệm vụ “Đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp”. Chỉ thị số 01/2017/CT-CA ngày 16-01-2017, Chỉ thị số 01/2018/CT-CA ngày 26-01-2018, Chỉ thị số 01/2019/CT-CA ngày 21-01-2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Công văn số 297/CV-TA ngày 29-7-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tranh tụng trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Thực hiện đúng theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh đã tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30-3-2017 của Tòa án nhân dân tối cao vào sáng ngày 06-11-2019, xét xử vụ án hình sự thụ lý ngày 28-8-2019 đối với bị cáo Võ Văn H, sinh năm 1987, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên Võ Văn H 05 (năm) tù.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được coi là giải pháp đột phá, hữu hiệu để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Trên cơ sở lựa chọn, báo cáo của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án và được sự thống nhất của lãnh đạo đơn vị về vụ án cần đưa ra xét xử tại phiên tòa rút kinh nghiệm, Thẩm phán xây dựng kế hoạch phiên tòa cụ thể, nhằm đảm bảo việc xét xử đúng thời hạn, đủ thành phần, phiên tòa diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả. Sau khi kết thúc phiên tòa có tổ chức phiên họp do lãnh đạo đơn vị chủ trì nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm sau phiên tòa và đưa ra những kiến nghị, đề xuất để việc tổ chức các phiên tòa lần sau đạt chất lượng, hiệu quả hơn. Thông qua việc tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại và nâng cao chất lượng trong công tác xét xử án hình sự, đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng pháp luật, không xét xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm giúp cho các Thẩm phán, Thư ký và công chức Tòa án nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

 

Tác giả bài viết: Ngô Văn Khôi – TAND huyện Phú Ninh

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM

   CHUYÊN ĐỀ:  NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM     …

X