Trao đổi nghiệp vụ

QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI BỊ KẾT ÁN TẠI BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017

Những quy định về xóa án tích ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân hay pháp nhân thương mại bị kết án vì trong một số trường hợp nếu chủ thể của tội phạm đã bị kết án, thuộc trường hợp có án tích nhưng chưa được …

Xem chi tiết »

Những điểm mới về đồng phạm được quy định tại phần chung Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và kiến nghị, đề xuất

Những quy định về đồng phạm không phải là tình tiết tăng nặng, cũng không phải là tình tiết định khung hình phạt, nhưng trong một số trường hợp, đồng phạm có ý nghĩa rất lớn đến việc xác định có dấu hiệu của tội phạm hay không. Từ đó …

Xem chi tiết »

Tìm hiểu để xem xét áp dụng án treo theo quy định tại phần chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và những đề xuất, kiến nghị

Khi có những quy định đảm bảo chặt chẽ về mặt cơ sở pháp lý, án treo giúp người bị kết án tự tu dưỡng, rèn luyện, hối cải về những việc làm sai trái của mình. Thời gian thử thách của án treo cũng là thước đo sự tiến …

Xem chi tiết »

Phan T phạm tội gì?

Trong giải quyết án hình sự, việc định tội danh có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để phân hóa trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt. Định tội danh chính xác giúp giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, tránh được oan, sai; góp …

Xem chi tiết »
X