Công văn số 289/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHÍA SAU MỘT PHIÊN TÒA … !!

Phiên tòa kết thúc, bị cáo cúi đầu chào Hội đồng xét xử rồi lững …

X