Công văn số 289/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

XÉT XỬ VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 25/5/2020, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh đã mở phiên tòa xét xử …

X