Công văn số 289/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÒA ÁN VÀ ĐOÀN HỘI THẨM NĂM 2019, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020

Chiều ngày 20/01/2020, được sự cho phép của Thường trực Huyện ủy và Ban Cán …

X