Công văn số 482/CV-TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Công văn số 482/CV-TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam: Phát động phong trào thi đua yêu nước từ ngày 01/11/2020 đến 31/3/2021

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHÍA SAU MỘT PHIÊN TÒA … !!

Phiên tòa kết thúc, bị cáo cúi đầu chào Hội đồng xét xử rồi lững …

X