tháng 6, 2023

15tháng 67:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Dần - Nguyễn Đức Hải: Tranh chấp QSD đất

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X