Lịch công tác

Lịch công tác tuần của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)

Thứ 2
(21/9/2020)
Thứ 3
(22/9/2020)
Thứ 4
(23/9/2020)
Thứ 5
(24/9/2020)
Thứ 6
(25/9/2020)
Chánh án
Đinh Văn Long
 • Sáng: Chủ trì giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: hòa giải vụ DS
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Xét xử vụ án HS
 • Làm việc tại cơ quan.
Phó Chánh án
Phan Thị Bé
 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: hòa giải vụ HN
 • Sáng: hòa giải vụ HN
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 • Sáng: Họp giao ban
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: làm việc vụ DS
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Đi xem xét, thẩm định 2 vụ DS
 • Sáng: Dự PT rút KN, xử lý đơn.
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử vụ án HS
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Lê Trung Thành

 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử vụ án HS
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự PT rút KN
 • Làm việc tại cơ quan.
X