Lịch công tác

Lịch công tác tuần tháng 12 năm 2019 của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

Thứ 2
(02/12/2019)
Thứ 3
(03/12/2019)
Thứ 4
(04/12/2019)
Thứ 5
(05/12/2019)
Thứ 6
(06/12/2019)
Chánh án
Đinh Văn Long
 • Chủ trì họp giao ban tuần.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Dự họp thẩm tra các nội dung chuẩn họp HĐND huyện.
 • Làm việc tại cơ quan..
 • Làm việc tại cơ quan. .
 • Dự hội nghị tại TAND tỉnh Quảng Nam.
Phó Chánh án
Phan Thị Bé
 

 • Họp giao ban tuần.
 • Làm việc tại cơ quan
 

 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan.
.

 • Dự hội nghị tại TAND tỉnh Quảng Nam.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 • Họp giao ban tuần.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan..
 

 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Ngô Văn Khôi
 • Họp giao ban tuần.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc với đương sự về đơn khởi kiện.
 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

 • Họp giao ban tuần.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.

 

X