Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TAND HUYỆN PHÚ NINH
(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

Thứ 2
(20/11/2023)
Thứ 3
(21/11/2023)
Thứ 4
(22/11/2023)
Thứ 5
(23/11/2023)
Thứ 6
(24/11/2023)
Thứ 7
(25/11/2023)
Chủ nhật
(26/11/2023)
Chánh án
Đinh Văn Long
 

 

– Sáng: Họp giao ban tuần.

– Chiều: 14h00′ Dự họp liên ngành tại Viện kiểm sát huyện Phú Ninh.

 

 

– Sáng:  Làm việc tại cơ quan.

– Chiều: Hòa giải vụ án HNGĐ.

– Sáng:  Làm việc tại cơ quan.

– Chiều: Hòa giải vụ án HNGĐ.

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Nghỉ Nghỉ
Phó Chánh án

Lê Trung Thành

– Sáng: Họp giao ban tuần.

– Chiều: Hòa giải vụ án HNGĐ.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

– Sáng: Hòa giải vụ án HNGĐ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

 

– Sáng: Làm việc tại cơ quan.

– Chiều: Hòa giải vụ án Dân sự.

– Sáng: Xét xử vụ án Dân sự.

– Chiều: Thẩm định vụ án Dân sự tại xã Tam Đại.

Nghỉ Nghỉ
 

 

Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 

 

 

– Sáng: Họp giao ban tuần

– Chiều: 14h00′ Tham dự họp liên ngành tại Viện kiểm sát huyện Phú Ninh.

 

 

 

– Sáng: Làm việc tại cơ quan.

– Chiều: Xác minh, liên hệ làm việc 02 vụ án Dân sự tại UBND xã Tam Đại.

 

– Sáng: Hòa giải vụ án Dân sự.

– Chiều: Hòa giải 02 vụ án HNGĐ.

 

 

– Sáng: Hòa giải vụ án Dân sự.

– Chiều: Liên hệ làm việc vụ án Dân sự tại xxa Tam Dân.

 

 

– Sáng: Xem xét, thẩm định vụ án Dân sự tại xã Tam An.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

.

 

Nghỉ  Nghỉ 
Thẩm phán
Hứa Tấn Chỉnh
 

– Sáng: Họp giao ban tuần.

– Chiều: Đối thoại vụ án Hành chính.

– Sáng: Hòa giải 02 vụ án Dân sự.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày) – Sáng: Hòa giải vụ án HNGĐ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

– Sáng: Tham gia hiến máu tình nguyện đợt II năm 2023.

– Chiều: Hòa giải vụ án HNGĐ.

 

Nghỉ Nghỉ
X