Lịch công tác

Lịch công tác tuần của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

Thứ 2
(25/5/2020)
Thứ 3
(26/5/2020)
Thứ 4
(27/5/2020)
Thứ 5
(28/5/2020)
Thứ 6
(29/5/2020)
Chánh án
Đinh Văn Long
 • Sáng: Chủ trì giao ban.
 • Chiều: xét xử vụ HS
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
Phó Chánh án
Phan Thị Bé
 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: xét xử vụ DS
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: xét xử vụ HS
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 • Sáng: Họp giao ban
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Sáng: hòa giải 2 vụ HN
 • Chiều: hòa giải  vụ DS
 • Đi thẩm định tại xã Tam Lãnh
 • Sáng: hòa giải 2 vụ HN
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Lê Trung Thành

 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại

cơ quan

 • Sáng: Xét xử vụ HS.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: hòa giải  vụ DS
 • Làm việc tại cơ quan.
X