Lịch công tác

Lịch công tác tuần của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 12/02/2021)

Thứ 2
(08/02/2021)
Thứ 3
(09/02/2021)
Thứ 4
(10/02/2021)
Thứ 5
(11/02/2021)
Thứ 6
(12/02/2021)
Chánh án
Đinh Văn Long
  • Sáng: Chủ trì giao ban.
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán
Phó Chánh án
Phan Thị Bé
  • Sáng: Họp giao ban
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
  • Sáng: Họp giao ban
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

  • Sáng: Họp giao ban.
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán
Thẩm phán

Lê Trung Thành

  • Sáng: Họp giao ban.
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán
X