Lịch công tác

Lịch công tác tuần của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)

Thứ 2
(30/3/2020)
Thứ 3
(31/3/2020)
Thứ 4
(01/4/2020)
Thứ 5
(02/4/2020)
Thứ 6
(03/4/2020)
Chánh án
Đinh Văn Long
 • Sáng: Chủ trì giao ban tháng
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Nghỉ lễ.
 • Làm việc tại cơ quan.
Phó Chánh án
Phan Thị Bé
 • Sáng: Họp giao ban tháng.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Nghỉ lễ.
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 • Sáng: Họp giao ban tháng
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Nghỉ lễ.
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

 • Sáng: Họp giao ban tháng.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Nghỉ lễ.
 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán

Lê Trung Thành

 • Sáng: Họp giao ban tháng.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Nghỉ lễ.
 • Làm việc tại cơ quan.
X