Lịch công tác

Lịch công tác tuần tháng 10 năm 2019 của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

Thứ 2
(14/10/2019)
Thứ 3
(15/10/2019)
Thứ 4
(16/10/2019)
Thứ 5
(17/10/2019)
Thứ 6
(18/10/2019)
Phó Chánh án

Phan Thị Bé

 • Xét xử án hình sự.
 • Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ để thông qua Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều từ 141 đến 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do TANDTC tổ chức
 • Dự hội nghị tại TAND tỉnh Quảng Nam.
 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan.
.

 • Làm việc tại cơ quan.
 • Dự Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án .
 

 • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Cao Văn Cần
 • Xét xử án dân sự.
 • Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ để thông qua Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều từ 141 đến 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do TANDTC tổ chức .
 

 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan.
.

 • Làm việc tại cơ quan.
 • Dự Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án.
 

 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Nguyễn Thị Quân

 

Nghỉ phép.

 

 • Nghỉ phép.
 

 • Làm việc tại cơ quan.
 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Dự Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án.
 

 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Ngô Văn Khôi

 

 • Làm việc tại cơ quan.
 • Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ để thông qua Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều từ 141 đến 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do TANDTC tổ chức

 

Làm việc tại cơ quan. Hòa giải.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Dự Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án.

 • Làm việc tại cơ quan.

 

X