Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TAND HUYỆN PHÚ NINH
(Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023)

Thứ 2
(05/06/2023)
Thứ 3
(06/06/2023)
Thứ 4
(07/06/2023)
Thứ 5
(08/06/2023)
Thứ 6
(09/06/2023)
Thứ 7
(10/06/2023)
Chủ nhật
(11/06/2023)
Chánh án
Đinh Văn Long
 

 

– Sáng: Họp giao ban tháng; họp Chi bộ.

– Chiều: Hòa giải vụ án HNGĐ.

 

– Sáng: Làm việc tại cơ quan.

– Chiều: Hòa giải vụ án HNGĐ.

– Sáng: Hòa giải 02 vụ HNGĐ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Nghỉ Nghỉ
Phó Chánh án

Lê Trung Thành

– Sáng: Họp giao ban tháng; họp Chi bộ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

– Sáng: Hòa giải vụ án Dân sự.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

– Sáng: Xác minh vụ án KDTM tại xã Tam Lãnh.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

– Sáng: Hòa giải vụ án Dân sự.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

– Sáng: Hòa giải vụ án Dân sự.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Nghỉ Nghỉ
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

 

– Sáng: Họp giao ban tháng; họp Chi bộ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

 

– Sáng: Xét xử vụ án Dân sự.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Nghỉ  Nghỉ
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 

– Sáng: Họp giao ban tháng; họp Chi bộ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Nghỉ  Nghỉ 
Thẩm phán
Hứa Tấn Chỉnh
 

– Sáng: Họp giao ban tháng; họp Chi bộ.

– Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày). Làm việc tại cơ quan (cả ngày) Làm việc tại cơ quan (cả ngày) – Sáng: Thẩm định vụ án Dân sự tại xã Tam Thái.

– Chiều: Thẩm định vụ án Dân sự tại xã Tam Đàn.

Nghỉ Nghỉ
X