Lịch công tác

Lịch công tác tuần của TAND huyện Phú Ninh
(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)

Thứ 2
(16/11/2020)
Thứ 3
(17/11/2020)
Thứ 4
(18/11/2020)
Thứ 5
(19/11/2020)
Thứ 6
(20/11/2020)
Chánh án
Đinh Văn Long
 • Sáng: Chủ trì giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Phan Thị Bé
 • Nghỉ ốm
 • Nghỉ ốm
 • Nghỉ ốm
 • Nghỉ ốm
 • Nghỉ ốm.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Quân
 • Sáng: Họp giao ban
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Phạm Văn Xu

 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Lê Trung Thành

 • Sáng: Họp giao ban.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
X