Lịch xét xử

LỊCH XÉT XỬ THÁNG 10 NĂM 2019

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ NINH

————-

 

TT

Buổi Tên vụ án Quan hệ tranh chấp hoặc

khung hình phạt

Ngày, tháng, năm thụ lý Thời điểm xét xử

Địa điểm xét xử

1

Sáng

09g00p

DÂN SỰ:

NKK: Bùi Đình Cường

NBK: Nguyễn Tấn Sanh

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

16/4/2019 14/10/2019

TAND huyện Phú Ninh

2

Sáng 07g30p

HNGĐ:

NĐ: Cao Thị Kim Chi

BĐ: Phạm Anh Tuấn

Ly hôn, tranh chấp về con chung, nợ chung

17/7/2019 16/10/2019

TAND huyện Phú Ninh

3

Sáng 07g30p

HNGĐ:

NĐ: Nguyễn Thị Diễm

BĐ: Nguyễn Cao Hiếu

Ly hôn, tranh chấp về con chung, nợ chung

18/6/2019 17/10/2019

TAND huyện Phú Ninh

4
Chiều

13g30p

HNGĐ:

NĐ: Phạm Thị Thuyền

BĐ: Huỳnh Quang Trường

Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn 05/8/2019
31/10/2019
TAND huyện Phú Ninh

 

                                                                  

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

X