Lịch xét xử

17tháng 38:00 sáng- 11:30 sángdân sự43

18tháng 32:00 chiều- 5:00 chiềuHôn nhân và gia đình233

25tháng 37:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Lê Văn Sơn. XX tội: "Vô ý làm chết người"03

X