Lịch xét xử

7tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Phùng Văn Hùng - Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

7tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuPhan Xuân Quang - Huỳnh Đức Tường: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

9tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Mai Văn Sơn - Vô ý làm chết người

9tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Kiều Loan - Nguyễn Văn Tám: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

10tháng 97:30 sáng- 11:00 sángTrương Văn Hoàng - Nguyễn Thị Thanh Vui: Chia tài sản sau khi ly hôn

10tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thị Lệ - Huỳnh Bá Thảo: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

13tháng 97:30 sáng- 11:00 sángHuỳnh Thị Lê - Phan Thanh Duy: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

17tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Bùi Kim Thiên - Cố ý làm hư hỏng tài sản (Phiên tòa rút kinh nghiệm)

20tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuPhan Xuân Quang - Huỳnh Đức Tường: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

20tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thị Nhung - Trương Quốc Chiến: Chia tài sản sau khi ly hôn

21tháng 91:30 sáng- 11:00 sángTrương Văn Hoàng - Nguyễn Thị Thanh Vui: Chia tài sản sau khi ly hôn

21tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Mai Văn Sơn - Vô ý làm chết người

24tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Nguyễn Quang Khải - Đánh bạc

28tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Phạm Văn Lợi: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

29tháng 97:30 sáng- 11:00 sángHuỳnh Thị Lê - Phan Thanh Duy: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

X