Lịch xét xử

6tháng 17:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Phan Ngọc Châu - Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc (Hoãn phiên tòa)

18tháng 17:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Nam - Nguyễn Đăng Thêm: Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

19tháng 17:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Phan Ngọc Châu: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc

20tháng 17:30 sáng- 11:00 sángBị cáo: Trần Quang Đạt - Cố ý gây thương tích

X