Lịch xét xử

8tháng 67:30 sáng- 11:00 sángHuỳnh Thể Ngọc-Nguyễn Thanh Tịch, Nguyễn Thị Tiện: Kiện đòi tài sản

14tháng 67:30 sáng- 11:30 sángBị cáo: Võ Ngọc Hoàng - Mua bán trái phép chất ma túy

15tháng 67:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Dần - Nguyễn Đức Hải: Tranh chấp QSD đất

20tháng 67:30 sáng- 11:00 sángNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Nguyễn Công Tâm: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng

26tháng 61:30 chiều- 11:00 chiềuTrần Minh Tề - Trần Minh Tống: Tranh chấp chia di sản thừa kế

X