Quyết định Số: 2065 /QĐ-UBND Về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

XÉT XỬ VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 25/5/2020, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh đã mở phiên tòa xét xử …

X