Quyết định Số: 2065 /QĐ-UBND Về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHÍA SAU MỘT PHIÊN TÒA … !!

Phiên tòa kết thúc, bị cáo cúi đầu chào Hội đồng xét xử rồi lững …

X