Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30-3-2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 16-11-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng điều hành, xét xử các vụ án theo yêu cầu cải cách tư pháp, ngày 18 tháng 11 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Pháp, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm b, g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và bị cáo Đỗ Hồng Lịnh bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài những người tiến hành tố tụng trong vụ án, thành phần tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm gồm Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh.

Phiên tòa diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; ngay sau khi phiên tòa kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm của Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, các thành viên Hội đồng xét xử trong việc áp dụng pháp luật, kỹ năng điều hành, xử lý tình huống, bản lĩnh nghề nghiệp…và kỹ năng, chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án./.

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM

   CHUYÊN ĐỀ:  NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM     …

X