Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


  Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

  Trụ sở: Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

  Điện thoại: 02353.890.831 | Fax: 02353.890.831

  Email: phuninh.quangnam@toaan.gov.vn

  Website: www.toaanphuninh.gov.vn

  X